O nas


Stowarzyszenie  „A4 w starym śladzie”  zostało zawiązane w dniu 16 marca 2021 .  Organizacja powstała jako oddolny ruch mieszkańców dolnośląskich gmin, na terenie których może niedługo powstać zupełnie nowa nitka autostrady A4. Budowa autostrady w nowym torze z oczywistych względów jak chociażby koszty wykupu gruntów będzie dużo droższa. Wariant ten jest również niekorzystny z punktu widzenia ekologii, gdyż będzie przecinał tereny Natura 2000 oraz wodne siedliska rzadkich ptaków. Większość wariantów nowego śladu oznacza wyburzenia budynków mieszkalnych i prowadzenie 6-cio pasmowej drogi bezpośrednio przy miejscowościach. Biorąc te fakty pod uwagę uznajemy rozbudowę A4 w tzw. „nowym śladzie” za skrajnie niekorzystną i postanowiliśmy aktywnie działać na rzecz jej odrzucenia na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i rozbudowy autostrady w aktualnym śladzie.